Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WWW.UNIFORMIX.PL

Z DN.18.02.2013

naniesione poprawki w dniu: 15.11.2017 r.

I. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE: • Kodeks Cywilny- ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.);

 • Konsument- Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Przedsiębiorca - kupujący, nie będący wg Kodeksu Cywilnego Konsumentem. Klient, który na zakupy w sklepie Uniformix ma wystawioną fakture Vat na swoją działalność gospodarczą czy zawodową.
 • Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.uniformix.pl

 • Sklep internetowy (sklep)-serwis internetowy dostępny pod adresem www.uniformix.pl, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać Zamówienia;

 • Towar- produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.uniformix.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej -ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta(Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz.U.Nr 141,poz.1176 ze zm.)

 • Dzień pracujący – dzień liczony od poniedziałku do piątku w dni pracujące tj. nie sobota, nie niedziela i nie dzień wolny od pracy

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144,poz.1204 ze zm.);

 • Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   

 

II. O FIRMIE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.uniformix.pl

 2. Niniekszy Regulamin jest regulaminem , o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Właścicielem sklepu internetowego www.uniformix.pl jest :UNIFORMIX Marcin Błędowski z siedzibą w Bażanowicach,przy ul.Cieszyńskiej 52 poczta: 43-440 Goleszów;posługujący się numerem NIP:945-175-45-04. Firma jest zarejestrowana w CEIDG pod nr wniosku:000944996/2014.

 4. Kontakt ze sklepem: infolinia +48 33 48 69 135 ( W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem sprzedającego odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).

 5. Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie internetowym Uniformix.pl są cenami podanymi w złotówkach i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
   

 6. Niniejszy regulamin stanowi ofertę skierowaną do Klientów sklepu Uniformix.pl Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

 

III. ZAMÓWIENIA

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

 2. Zamówienia można składać 24h przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Uniformix.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu, drogą mailową na adres: sklep@uniformix.pl lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu 8:00 – 16:00(pn-czw) oraz 8:00-15:00(pt). Należy jednak mieć na uwadze, że obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 8:00-16:00(pn-czw) oraz 8:00-15:00(pt).

 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych czy wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 5. Złożeniem zamówienia jest przyjęcie do realizacji, po kompletnym i poprawnym wypełnieniu, "Formularza zamówienia" oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie przesłanie tych danych do administratora sklepu. Można także złożenie zamówienie po podaniu wszystkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia drogą telefoniczną pod nr infolinii: 33 48 69 135 bądź drogą elektroniczną poprzez podanie danych w mailu przesłanym na adres:sklep@uniformix.pl.

 6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu Uniformix.pl na podany w rejestracji adres email. W wiadomości tej klient zostanie poproszony o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedni link.

 7. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto na witrynie uniformix.pl) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia,( które nie zostało przekazane do realizacji) oraz udziału w aktualnych programach lojalnościowych.

 8. Można także złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym. O statusie zamówienia Klient zostanie powiadomiony osobnym mailem wysłanym na adres email zamawiającego.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 10. Informacje dotyczące akceptowanych przez nas metodach płatności oraz sposobie wysyłki można znaleźć na stronie uniformix.pl patrz tutaj.

 11. Sklep uniformix.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

 

IV. POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu.

 2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest podanie, podczas składania zamówienia, poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

   
 3. Zamówienia, w których w/w danych nie podano, lub są one niepełne mogą nie być przyjęte do realizacji.

 4. Sklep internetowy uniformix.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00(pn-czw) oraz 8:00 - 15:00(pt).

 5. Zamówienie przy wyborze formy płatności za pobraniem u kuriera- zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep uniformix.pl pod warunkiem, że towar znajduje się na magazynie. 

 6. Realizacja zamówienia w przypadku 100% przedpłaty na konto - zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep uniformix.pl pod warunkiem, że towar znajduje się na magazynie. Dostarczenie produktu nie odbędzie się jednak szybciej, niż po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym sklepu.

 7. Jeżeli przy wyborze opcji przedpłaty, wpłata nie wpłynie do 14 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep uniformix.pl- zamówienie może zostać anulowane.

 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone przez sklep uniformix.pl. W razie ewentualnych korekt w zamówieniu, realizacja rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym nastąpiła korekta.

 9. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 10. Uniformix.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 11. W razie niemożliwych do usunięcia wad zamówienia oraz w innych przypadkach braku możliwości realizacji zamówień, niezawinionych przez sklep Uniformix.pl, określonych w niniejszym regulaminie zamówienia będą anulowane.

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. DOSTAWA

 1. Zamówiony towar zostanie wysłany po skompletowaniu wszystkich produktów – dokładny czas podany jest przy opisie produktu . Jednak nie wcześniej jak przed momentem wpływu środków na konto lub otrzymania przez Uniformix.pl potwierdzenia dowodu wpłaty faksem pod nr : 33 48 69 135 bądź mailem na adres sklep@uniformix.pl, jeżeli płatność dokonywana jest przelewem. Do czasu dostawy towaru należy doliczyć okres realizacji usługi dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską UPS/Pocztex kurier 48 od 1 do 2 dni.

 2. Koszty przesyłki pokrywa Klient przy odbiorze towaru. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Klient pokrył koszty przesyłki wraz z zapłatą za towar w formie przedpłaty na konto firmy Uniformix. 
 3. Koszt przesyłki na terenie Polski jest stały, niezależnie od ilości zamawianego towaru( 10 zł przy przedpłacie, 14 zł przy przesyłce za pobraniem). Możliwy jest także zwolniony z opłat za przesyłkę - odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 13, w Katowicach przy ul.Kochanowskiego 13, w Łodzi przy ul. Zielonej 3, W Warszawie przy ul Niemcewicza 17 lub w Bażanowicach przy ul. Cieszyńskiej 52. 

 4. Zamówienia z odbiorem osobistym można odebrać w ciągu 30 dni w sklepie stacjonarnym.
 5. Wyjątek stanowią przesyłki zagraniczne, których koszt znajduje się w tabelce na naszej stronie internetowej www.uniformix.pl lub TUTAJ. 

 6. Dla krajów nie objętych tabelką, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i może być świadczony przez Pocztę Polską.

 

VI. PŁATNOŚCI

 

 1. Klient płaci za towar bezpośrednio kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru, lub przelewem na konto bankowe. Dane do przelewu: UNIFORMIX Marcin Błędowski,43-440 Bażanowice ul. Cieszyńska 52, NIP: 945-175-45-04 Nr konta:
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 1090 2053 0000 0001 3084 8445. W tytule przelewu prosimy wpisać  nr zamówienia.

 2. W przypadku klientów dokonujących zamówień po raz pierwszy, gdy łączna kwota zamówienia przekracza 3000zł, może być wymagana przedpłata w 100% wartości zamówionego towaru.

 3. W przypadku braku terminowego uregulowania zobowiązań przez Kupującego (opłacania zamówionych przesyłek) względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę lub ją opóźnić do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.

 4. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania przesyłki + czas dostawy.

 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.  Promocje i wyprzedaże nie obowiązują hurtowników. Promocje nie łączą się ze sobą. Na jedno zamówienie wystawiana jest maksymalnie jedna faktura VAT czy też faktura imienna. Każda przesyłka, która musi zostać podzielona ze względu na kwotę, bądź odrębne faktury zostanie wysłana osobno z naliczonymi kosztami przesyłki - w kwocie 14 zł przy płatności przy odbiorze bądź 10 zł przy przedpłacie. 

 6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych produktów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.

 

VII A .UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.uniformix.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość , bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Uniformix Marcin Błędowski ul.Cieszyńska 52, 43-440 Goleszów, faxem na nr +48 33 48 69 135 lub mailowo na adres: sklep@uniformix.pl.

 2. W przypadku sprzedaży jednego towaru:"Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba  trzecia inna niż przewoźnik  i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy."

 3. Aby ułatwić tą procedurę można skorzystać z gotowego formularza ZWROTU dostępnego TUTAJ lub w zakładce Zwroty na naszej stronie internetowej lub przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres. Po otrzymaniu oświadczenia prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiej informacji.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb..

 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Uniformix Marcin Błędowski ul.Cieszyńska 52, 43-440 Bażanowice.Aby procedura zwrotu środków na konto Konsumenta została maksymalnie skrócona prosimy o dołączenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość do przesyłki. W ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia w Uniformix, Sklep zwróci Państwu pieniądze na nr konta podany w oświadczeniu lub przesłanego do nas mailem - nie nastąpi to jednak wcześniej niż przed otrzymaniem przez nas przesyłki zwrotnej bądź dostarczeniem do sklepu potwierdzenia nadania przesyłki - w zależności, które wydarzenie nastąpi szybciej. Sklep zwróci konsumentowi pieniądze, tj. koszt towaru plus koszt najtańszej dostępnej w naszym sklepie przesyłki. Całkowity koszt przesyłki zwrócony zostanie przy zwrocie wszystkich produktów z zamówienia. W przypadku zwrotu jakiegoś ułamka zamówienia , koszt przesyłki zostanie zmniejszony proporcjonalnie do ilości zwracanego towaru.

 6. „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy” .

 7. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 8. W przypadku zwrotu towaru prosimy zwrócić uwagę na to, iż konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania otrzymanego towaru. Oznacza to, że Sklep może zwrócić kwotę pomniejszoną za uszkodzony bądź używany w sposób niewłaściwy towar.

 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

 VII B. ZWROTY TOWARÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Każdy przedsiębiorca ( kupujący, który na zakupione produkty otrzymał fakturę Vat na swpją działalność gospodarcza czy zawodową), chcący dokonać zwrotu towaru w sklepie Uniformix, ma na to czas do 30 dni od momentu, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego osoba weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Uniformix Marcin Błędowski ul.Cieszyńska 52, 43-440 Bażanowice.Aby procedura zwrotu środków na konto Konsumenta została maksymalnie skrócona prosimy o dołączenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od  umowy zawartej na odległość do przesyłki. W ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia w Uniformix, Sklep zwróci Państwu pieniądze na nr konta podany w oświadczeniu lub przesłanego do nas mailem - nie nastąpi to jednak wcześniej niż przed otrzymaniem przez nas przesyłki zwrotnej  oraz podpisanej faktury korygującej. fajturę korygującą wyślemy do Państwa po otrzymaniu rzeczy do zwrotu, na podany adres mailowy.

 3. Sklep zwróci konsumentowi pieniądze, tj. koszt towaru plus koszt najtańszej dostępnej w naszym sklepie przesyłki. Całkowity koszt przesyłki zwrócony zostanie przy zwrocie wszystkich produktów z zamówienia. W przypadku zwrotu jakiegoś ułamka zamówienia , koszt przesyłki zostanie zmniejszony proporcjonalnie do ilości zwracanego towaru.

 4. Przedsiębiorca odsyła produkty na swój koszt.

 5. Sklep Uniformix , niezależnie od wybranej formy przesyłki, za odesłane przedmioty zwraca kupującemu pieniądze na wskazany numer konta bankowego ( dlatego prosimy zawrzeć numer konta wraz z danymi właściciela konta na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy). Sklep zwraca koszt produktów zwracanych oraz koszt przesyłki proporcjonalnie do ilości zwracanych produktów.

 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

 7. W przypadku zwrotu towaru prosimy zwrócić uwagę na to, iż kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania otrzymanego towaru. Oznacza to, że Sklep może zwrócić kwotę pomniejszoną za uszkodzony bądź używany w sposób niewłaściwy towar.


VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 

 1. Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie są objęte dwuletnią gwarancją. Gwarancji nie podlegają wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania odzieży niezgodnego z zaleceniami producenta zawartymi na etykiecie produktu.

 2. Uniformix.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@uniformix.pl. Firma Uniformix.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 4. Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi (kolor), które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji. Reklamacji nie podlegają również różnice w odcieniu materiału w obrębie tego samego koloru, wynikające z szycia produktów z rożnych beli materiałów.( Dotyczy to sytuacji gdy np. bluza i spodnie są w obrębie jednego koloru ale mają różne odcienie- takie różnice są dopuszczalne i nie stanowią podstaw do reklamacji.)
   
 5. Zgodnie z nowymi przepisami informujemy, iż produkty sprzedawane w sklepie uniformix.pl są produktami wolnymi od wad.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku zamówień na firmę wymagany jest NIP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.04 roku faktura VAT nie musi zawierać podpisu odbiorcy faktury. Od 1 maja 2004 roku nie ma obowiązku wysyłania upoważnienia do wystawiania faktury bez podpisu. Fakture wystawiamy do 3 miesięcy od momentu wystawienia paragonu.

 2. Ewentualne zmiany cen poszczególnych ofert nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).

 4. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i należą do właściciela firmy uniformix.pl Marcina Błędowskiego.

 5. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.

 6. Uwaga! Faktury VAT do potwierdzenia sprzedaży wystawiamy maksymalnie do 60 dni od momentu wysłania zamówienia.

 

X. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

 1. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu punktów za dokonane i opłacone zamówienia. Punkty te można wymienić na wybrany produkt z naszej oferty. Suma punktów musi zgadzać się z wartością punktów przypisaną danemu produktowi (informacja na stronie internetowej). Nie ma możliwości częściowego opłacenia produktów punktami, a reszty uregulowania opłatą pieniężną.

 2. Żeby zrealizować zamówienie za punkty w zamówieniu musi być minimum 1 rzecz za którą klient uiszcza opłatę + koszt transportu
 3. Punkty przyznawane są w momencie zaksięgowania ich na koncie w firmie Uniformix.pl.

 4. Program Lojalnościowy nie obejmuje klientów, którzy mają status Hurtownika.


XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Art.7 Ustawy z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych jest Uniformix Marcin Błędowski z siedzibą w Bażanowice 43-440, przy ul. Cieszyńskiej 52.

 2. Dane Klienta są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy. w zakresie wynikającym z postanowień niniejszego regulaminu oraz , za zgodą Klienta, w celu wysyłki informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych , w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych tj.firmom realizującym przesyłki kurierskie , o ile Klient wskaże taką formę dostawy zamówionego towaru.

 4. Osobie, której dane są przetwarzane,przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych nie jest obowiązkowe , ale jest niezbędne do realizacji umowy.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Uniformix.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Uniformix.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Uniformix.pl.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Tak, wyrażam zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
pixel