ZWROTY (Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy)

Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej lub pobrać takie oświadczenie z dołu niniejszej zakładki.

 

                (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotów produktów:

 UNIFORMIX-MAGAZYN 

ul. Londzina 106 rampa 41
43-382 BIELSKO-BIAŁA  
tel/fax 33 48 69 135
e-mail:sklep@uniformix.pl

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
  umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie 
następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.             


Zwroty produktów wysłane z odbiorem w paczkomacie oraz za pobraniem, które musiałby opłacić magazyn przy odbiorze paczki nie będą przyjmowane. Takie przesyłki wracają automatycznie do nadawcy.

 

Postanowienia dotyczące ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA za zmniejszenie wartości rzeczy chronią interesy przedsiębiorców. Odpowiedzialność konsumenta za korzystanie z rzeczy w stopniu większym, niż jest to konieczne do zbadania rzeczy będzie miała charakter odszkodowawczy.Przedsiębiorca może zwrócić konsumentowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem, w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

BRAK odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz_zwrotu

Jak wykonać zwrot?


W przypadku kupna towaru w sklepie internetowym, istnieje możliwość zwrotu nabytego
produktu do 30 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwroty są realizowane do 14 dni od chwili
dostarczenia paczki do magazynu.
Faktura korygująca, zostanie Państwu bezpłatnie wysłana na adres
mailowy podany w zamówieniu.


Istnieją trzy sposoby zwrotu w sklepie Uniformix:


1. Przez konto klienta -Jeśli są Państwo zarejestrowanymi klientami należy się
zalogować na swoje konto w sklepie www.uniformix.pli wygenerować zwrot,
a następnie wydrukować zgłoszenie zwrotu (zakładka TWOJE KONTO ->
ZWROTY TOWARÓW -> DODAJ ZWROT). Wygenerowany kod umożliwia zwrot
w Paczkomacie InPost. Koszt zwrotu wynosi 9,83 zł, który zostanie odjęty od kwoty zwracanego zamówienia.


2. Bez rejestracji konta -W przypadku braku konta w sklepie uniformix.pl proszę
skorzystać z kreatora zwrotu znajdujący się w mailu o tytule [Uniformix.pl -
Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie]. Proszę również sprawdzić w Spamie.
W razie braku możliwości korzystania z kreatora proszę wypełnić formularz
papierowy, który otrzymali Państwo z zamówieniem (lub dostępny na stronie
www.uniformix.pl). Prosimy o wpisanie danych do dokonania zwrotu pieniędzy na
konto. Paczkę można wysłać dowolnym przewoźnikiem. Wysyłka we własnym
zakresie na adres:

Zwroty kierować na adres:

UNIFORMIX-MAGAZYN 43-382 Bielsko-Biała ul. Londzina 106 rampa 41

 

3. Oddając zwrot osobiście do jednego z naszych sklepów stacjonarnych. Aby doko-
nać zwrotu w sklepie stacjonarnym, prosimy wypełnić ten formularz oraz przedstawić personelowi sklepu potwierdzenie sprzedaży lub fakturę. Sklep
dokona zwrotu na kartę płatniczą. W sklepie stacjonarnym będzie można dokonać
zakupu po aktualnie obowiązujących cenach.


W przypadku wymiany towaru na inny, Regulamin Sklepu przewiduje następującą
procedurę:


1. Dokonanie zwrotu towaru, bez podania przyczyny, do 30 dni od dnia odebrania
przesyłki.
2. Wykonanie ponownego zakupu po aktualnie obowiązujących cenach.

 

  


 ZWROTY (Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy):

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.” Mogą Państwo skorzystać z formularza znajdującego się na odwrocie, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy , wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie , a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca ma jednak prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwrotu rzeczy lub otrzymania potwierdzenia od konsumenta dowodu jej odesłania , w zależności od tego , które wydarzenie nastąpi wcześniej.W przypadku gdy zwracają Państwo tylko jakąś część zamówienia, koszty transportu będą zwracane proporcjonalnie do ilości zwracanych rzeczy. Zwrot płatności nastąpi w takiej samej formie, w jakiej klient dokonał zapłaty za zamówienie. Na pewno nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem pieniędzy. Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy zgodnie z umową, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 


 

pixel