Zwroty dla przedsiębiorców

 

 

 

 1. Każdy przedsiębiorca ( kupujący, który na zakupione produkty otrzymał fakturę Vat na swoją działalność gospodarczą czy zawodową), chcący dokonać zwrotu towaru w sklepie Uniformix, ma na to czas do 30 dni od momentu, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez przedsiębiorcę,weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby dokonać zwrotu, prosimy o przesłanie rzeczy do zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Po otrzymaniu zwrotu sklep prześle na Państwa skrzynkę mailową fakturę korygującą do faktury pierwotnej ( zakupowej) pomniejszonej o wartość zwracanych rzeczy. Kopię faktury korygującej ( podpisaną i opieczętowaną) należy odesłać na adres punktu zwrotu:

  UNIFORMIX-MAGAZYN
  ul. Londzina 106 rampa 41
  43-382 BIELSKO-BIAŁA

 3. Przedsiębiorca odsyła produkty na swój koszt bądź korzysta z przesyłek sklepu (opcja dla zarejestrowanych klientów). Oraz oddając zwrot do jednego z naszych sklepów stacjonarnych. Aby dokonać zwrotu w sklepie stacjonarnym, prosimy wypełnić ten formularz oraz przedstawić personelowi sklepu potwierdzenie sprzedaży lub fakturę. W sklepie stacjonarnym będzie można dokonać zakupu po aktualnie obowiązujących cenach. Sklep dokona zwrotu na kartę płatniczą.
 4. Sklep Uniformix , niezależnie od wybranej formy przesyłki, za odesłane przedmioty zwraca kupującemu pieniądze na wskazany numer konta bankowego ( dlatego prosimy zawrzeć numer konta wraz z danymi właściciela konta na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy). Sklep zwraca koszt produktów zwracanych oraz koszt przesyłki proporcjonalnie do ilości zwracanych produktów.

 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

 6. W przypadku zwrotu towaru prosimy zwrócić uwagę na to, iż kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania otrzymanego towaru. Oznacza to, że Sklep może zwrócić kwotę pomniejszoną za uszkodzony bądź używany w sposób niewłaściwy towar.

 7. Każdy z przedsiębiorców może skorzystać z formularza dostarczonego w paczce wraz z zakupionymi produktami lub wydrukować go tutaj.

 8. Nowe zamówienia można składać telefonicznie, mailowo lub przez niniejszy sklep internetowy.  

      

 

Wzór ustawowy dla konsumentów:

 

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
  umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie 
następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.             


pixel