Staż lekarza dentysty. Ile trwa? Na jakie wynagrodzenie można liczyć?

2024-06-13
Staż lekarza dentysty. Ile trwa? Na jakie wynagrodzenie można liczyć?

Stomatologia jest trudną gałęzią medycyny i jak każda inna wymaga wielu lat teoretycznych przygotowań oraz praktyki lekarskiej. Zanim taki specjalista rozpocznie samodzielne leczenie ubytków i patologii zębów, przyzębia i innych części jamy ustnej, musi odbyć staż lekarza dentysty. Na czym on dokładnie polega? Ile trwa staż lekarza dentysty i co warto o nim wiedzieć? Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Staż dentystyczny – podstawowe informacje

Staż lekarza dentysty skupia się na poszerzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Obejmuje również naukę udzielania świadczeń zdrowotnych. W celu rozpoczęcia stażu dentystycznego podyplomowego należy zgłosić się do okręgowej rady lekarskiej, właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. Przyszły stażysta otrzymuje tam dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu oraz skierowanie do odbycia stażu wraz z kartą stażu podyplomowego i specjalną kartą do oceny.

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty rozpoczyna się 2 razy w roku w dniach 1 marca oraz 1 października. W wyjątkowych przypadkach mogą to być inne terminy zatwierdzone przez ministra zdrowia. Lekarze stomatolodzy odbywają staż na podstawie umowy o pracę zawieranej z odpowiednim podmiotem medycznym, uprawnionym do prowadzenia programów stażowych. Przez ten czas pozostają pod nadzorem opiekuna – specjalisty w zakresie stomatologii, który pracuje w zawodzie nie krócej niż 5 lat.

Miejsce realizacji podyplomowego stażu dentystycznego wyznacza okręgowa rada lekarska. Decyzja organu uwzględnia takie kryteria, jak miejsce zamieszkania lekarzy dentystów czy kolejność kandydatów pod kątem wysokości średniej oceny, z którą ukończyli studia. Pod uwagę brana jest również maksymalna liczba lekarzy stomatologów, którzy mogą realizować program stażu w konkretnej placówce.

Na czym polega staż lekarza dentysty?

Do zadań stażysty stomatologa należy m.in.:

 • wydawanie zleceń lekarskich;
 • przeprowadzanie przedmiotowych i podmiotowych badań pacjenta;
 • udzielanie porad dentystycznych;
 • wykorzystywanie metod diagnostycznych i leczniczych zaleconych przez lekarza specjalistę;
 • prowadzenie historii chorób uzębienia/jamy ustnej i pozostałej dokumentacji medycznej;
 • zlecanie czynności higienicznych;
 • wydawanie opinii oraz orzeczeń lekarskich.

Większość powyższych czynności odbywa się pod nadzorem lub przy bezpośredniej współpracy z opiekunem stażu.

Ile trwa staż lekarza dentysty?

Staż dentystyczny trwa miesiąc krócej niż staż lekarza innych specjalizacji, tj. 12 miesięcy. W określonych przepisami przypadkach może zostać wydłużony – do momentu ukończenia części ramowego programu stażu, jeśli ta nie została zrealizowana. Co ważne, jeśli stażysta nie ukończył bądź nie rozpoczął stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty, może odbyć go w ciągu 5 lat od dnia uzyskania prawa do wykonywania zawodu.

Po zrealizowaniu programu stażowego kandydat musi złożyć sprawdziany z zakresu:

 • stomatologii zachowawczej, dziecięcej i chirurgicznej,
 • protetyki stomatologicznej,
 • periodontologii,
 • ortodoncji.

Następnie przystępuje do kolokwium. Po jego zaliczeniu staż zostaje ukończony, a jego zaliczenie stwierdza właściwa okręgowa rada lekarska.

Jaką wiedzę przyswajają stażyści-stomatolodzy?

Staż lekarza dentysty obejmuje kształcenie w następujących dziedzinach:

 • stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej (każdy po 10 tygodni);
 • chirurgii stomatologicznej i protetyki stomatologicznej (każdy po 8 tygodni);
 • periodontologii i ortodoncji (każdy po 4 tygodnie);
 • medycyny ratunkowej (2 tygodnie).

Staż dentystyczny przewiduje również szkolenia w zakresie:

 • orzecznictwa lekarskiego oraz prawa medycznego i bioetyki (każdy po 3 dni);
 • zdrowia publicznego oraz komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym (każdy po 2 dni);
 • leczenia bólu (1 dzień);
 • profilaktyki z zakresu szczepień ochronnych (1 dzień);
 • profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS.

Staż lekarza dentysty – wynagrodzenie

Zgodnie z danymi dostępnymi na portalu wynagrodzenia.pl (stan na styczeń 2024 r.) co drugi lekarz stażysta otrzymuje wynagrodzenie w granicach 5010-8110 zł brutto. Najgorzej wynagradzani stażyści otrzymują poniżej 5010 zł brutto. Najlepiej opłacani lekarze stażyści mogą liczyć na nieco ponad 8000 zł brutto.

Jakie będzie wynagrodzenie za staż lekarsko-dentystyczny od połowy 2024 roku?

Ministerstwo Zdrowia podało niedawno nową kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów – będzie ona wynosić 6798 zł. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Specjalistyczna odzież stomatologiczna dla lekarza dentysty stażysty – uniformix.pl

Rozpoczynasz staż lekarza dentysty? Pamiętaj, że będzie Ci potrzebna profesjonalna odzież stomatologiczna – bogaty wybór uniformów lekarskich znajdziesz w naszym sklepie internetowym uniformix.pl. Odzież medyczna wykonana jest z jakościowych materiałów (m.in. z naturalnej, oddychającej bawełny i elastanu), które gwarantują duży komfort użytkowania, odporność na uszkodzenia oraz łatwe czyszczenie. Zapraszam do zakupów!

Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2024
pixel