Z sercem na dłoni. Jak zostać kardiochirurgiem?

2024-04-11
Z sercem na dłoni. Jak zostać kardiochirurgiem?

Kardiochirurgia to dziedzina medycyny, która skupia się na kompleksowej diagnostyce oraz leczeniu chorób i schorzeń serca, a mówiąc ściślej: mięśnia sercowego. Mowa o problemach, które wymagają interwencji chirurgicznej. Zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych kardiochirurgów utrzymuje się na wysokim poziomie, szczególnie w obliczu częstotliwości występowania chorób serca. Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jak zostać kardiochirurgiem i pójść w ślady Zbigniewa Religi, który był znany jako człowiek z sercem na dłoni.

W skrócie

Jak zostać kardiochirurgiem? Niezbędne jest ukończenie 6-letnich studiów medycznych, po których przyszły specjalista otrzymuje dyplom. Kolejny etapem jest 13-miesięczna praktyka zawodowa zwieńczona egzaminem. Pozytywny wynik daje kandydatowi możliwość rozpoczęcia specjalizacji, która trwa kolejne 6 lat. Zdanie finalnego egzaminu specjalizacyjnego oznacza koniec procesu kształcenia – kandydat zostaje specjalistą kardiochirurgiem.

Czego dowiesz się z tego wpisu?

  • Kardiochirurg – czym się zajmuje?
  • Jakie są podstawowe badania kardiochirurgiczne?
  • Jak zostać kardiochirurgiem?
  • Kardiochirurg (specjalizacja) – jakie są przykładowe kursy?
  • Jaki powinien być dobry kardiochirurg?

Czym zajmuje się kardiochirurg?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jak zostać kardiochirurgiem, skupmy się na tym, czym zajmuje się na co dzień taki specjalista. Kardiochirurgia (inaczej chirurgia sercowo-naczyniowa) zajmuje się leczeniem operacyjnym przede wszystkim schorzeń mięśnia sercowego, a także znajdujących się w bliskim położeniu naczyń krwionośnych, które zaopatrują serce w krew. Zarówno groźniejsze choroby, jak i pomniejsze wady serca dzielą się na wrodzone lub nabyte.

Z jakimi problemami serca mają styczność kardiochirurdzy?

Specjaliści kardiochirurdzy mają do czynienia z najróżniejszymi schorzeniami serca, przy czym do tych najczęściej występujących należy zaliczyć:

• niewydolność krążenia;

• miażdżycę, w tym zaawansowaną miażdżycę tętnic wieńcowych;

• migotanie przedsionków;

• wady zastawek serca;

• żylaki kończyn dolnych;

• stopę cukrzycową;

• groźniejsze zatory tętnic (zagrażające życiu);

• choroby dotykające aortę piersiową oraz aortę brzuszną;

• niedomykalność zastawki aortalnej, zastawki mitralnej.

Jakie są najczęstsze badania z zakresu kardiochirurgii?

Do podstawowych badań kardiochirurgicznych zaliczamy:

Echo serca – badanie obrazowe wykorzystujące fale dźwiękowe, polegające na analizie procesów zachodzących w sercu.

EKG – badanie nieinwazyjne, które polega na rejestrowaniu czynności serca, co pozwala trafnie zdiagnozować nieprawidłowości jego pracy.

Cewnikowanie serca – nakłucie żyły/aorty i wprowadzenie cewnika, który następnie kierowany jest do komór serca drogą naczyniową.

Koronografia – badanie radiologiczne, ułatwiające diagnostykę zwężenia i niedrożności naczyń mięśnia sercowego.

Jak zostać kardiochirurgiem?

Chcesz zostać kardiochirurgiem? Pierwszym krokiem jest ukończenie 6-letnich studiów medycznych, a następnie specjalizacji, która także trwa co najmniej 6 lat (72 miesiące). Cały proces nauki obejmuje więc okres minimum 12 lat – w przypadku osób, które nie posiadają jeszcze żadnej specjalizacji. Jeśli jednak lekarz uzyskał już wcześniej specjalizację I lub II stopnia bądź posiada tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej lub dziecięcej, kształcenie trwa nieco krócej, bo 4 lata (dokładnie 48 miesięcy).

Nr 1. Studia kardiologiczne

Przyjrzyjmy się tej drodze od samego początku. Studia na wybranym uniwersytecie medycznym kończą się uzyskaniem dyplomu, przyznany zostaje także status ograniczonego prawa do wykonywania zawodu.

Nr 2. Praktyka zawodowa kardiochirurga i specjalizacja

W następnym kroku należy odbyć 13-miesięczną praktykę zawodową, po której kandydat przystępuje do egzaminu. Po jego zaliczeniu otrzymuje prawo do wykonywania zawodu i może rozpocząć specjalizację (tutaj do wyboru jest kilkadziesiąt różnych profesji).

Nr 3. Egzamin na kardiochirurga

Na sam koniec kandydat podchodzi do egzaminu ustnego oraz pisemnego. Jego zaliczenie jest jednocześnie końcem długiej drogi kształcenia – kandydat zostaje specjalistą-kardiochirurgiem.

Specjalizacja kardiochirurg – jak wygląda program dla lekarzy bez specjalizacji?

Jakie kursy specjalizacyjne mają do wyboru kandydaci, którzy ukończyli staż podyplomowy? W programie kształcenia znajduje się m.in.:

• kurs wprowadzający do kardiochirurgii;

• specjalizacja kardiochirurg – kurs z chirurgicznego leczenia zaburzeń rytmu;

• kurs z zakresu transplantacji narządów wewnętrznych klatki piersiowej oraz leczenia ostrej niewydolności serca;

• kurs z zakresu leczenia wad wrodzonych serca – osobny kurs obejmuje leczenie wrodzonych wad u noworodków;

• kurs obejmujący zagadnienia onkologii w kardiochirurgii;

• kurs z zakresu małoinwazyjnych technik stosowanych w terapii choroby niedokrwiennej serca.

Warto wspomnieć jeszcze o stażach kardiochirurgii specjalizacyjnych i kierunkowych, takich jak:

• staż kierunkowy w torakochirurgii;

• staż kierunkowy w kardiologii inwazyjnej/nieinwazyjnej;

• staż kierunkowy w chirurgii ogólnej;

• podstawowy staż specjalizacyjny w kardiochirurgii;

• staż kierunkowy w zakresie intensywnego nadzoru pooperacyjnego.

Czym powinien cechować się dobry kardiochirurg?

Jak zostać kardiochirurgiem? Podobnie jak w przypadku lekarzy innych specjalizacji, wymagana jest duża cierpliwość, empatia i odporność na stres. Kardiochirurgia to bardzo wymagająca gałąź medycyny, a w rękach specjalistów spoczywa życie pacjentów i powodzenie operacji. Kluczowa jest zatem pełna odpowiedzialność za podejmowane decyzje zarówno na etapie diagnozy, jak i leczenia operacyjnego.

Oczywiście niezbędne są kompetencje twarde – specjalistyczna wiedza, wieloletnie doświadczenie i praktyka. Warto pamiętać, że operacje kardiochirurgiczne są niezwykle wymagające i często odbywają się na otwartym sercu. Jeśli pracujesz w zawodzie kardiochirurga, z pewnością wiesz, jak ważną rolę w codziennych dyżurach odgrywa odpowiedni uniform. Wygodną, a jednocześnie dobrze prezentującą się odzież medyczną znajdziesz w sklepie uniformix.pl w ramach kategorii, tj. odzież medyczna, obuwie medyczne oraz akcesoria medyczne!

 

Jeśli pracujesz w zawodzie kardiochirurga, z pewnością wiesz, jak ważną rolę w codziennych dyżurach odgrywa odpowiedni uniform. Wygodną, a jednocześnie dobrze prezentującą się odzież medyczną znajdziesz w sklepie uniformix.pl w ramach kategorii, tj. odzież medyczna, obuwie medyczne oraz akcesoria medyczne!

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2024
pixel